OFERTA

Warunki współpracy,

jakie oferuje nasza kancelaria.

KONTAKT

Dane teleadresowe naszej kancelarii.

Kancelaria Radcy Prawnego Martyna Starzyk świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych zarówno w postępowaniach sądowych jak i w sprawach pozasądowych.
Dzięki posiadanej wiedzy i bogatemu doświadczeniu Kancelaria gwarantuje pełen profesjonalizm w świadczeniu usług prawnych.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie:

 • zastępstwa procesowego przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi, sporządzania pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych,
 • kompleksowej, stałej obsługi prawnej przedsiębiorców,
 • windykacji należności,
 • zakładania i rejestracji spółek handlowych i innych przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego,
 • pomocy prawnej zmierzającej do uzyskania przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku bądź zdarzenia losowego świadczeń odszkodowawczych, tj: odszkodowania (za szkody na osobie lub majątku), zadośćuczynienia, świadczeń uzupełniających,
 • przygotowywania i opiniowania projektów umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
 • przygotowywania i prowadzenia procedur przekształceń spółek,
 • pomocy prawnej w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,
 • udzielania porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji,
 • prowadzenia postępowania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Koncentrujemy się na:

 • prawie działalności gospodarczej,
 • prawie cywilnym,
 • prawie upadłościowym,
 • prawie spółek handlowych,
 • prawie pracy.